Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Green Center s.r.o.


Green Center s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 0 smluv za 0 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Programátor 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1
Technik 4 356 4 840 5 324 4 356 4 840 5 324 1 2

Porovnání cenového rozpětí Green Center s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Green Center s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Programátor 9 680
117,6 %
9 680
95,2 %
9 680
76,9 %
8 228 10 164 12 584
Technik 4 356
180,3 %
4 840
55,6 %
5 324
36,7 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Green Center s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Green Center s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Green Center s.r.o. - 3 ceny

Zadavatelé z analýzy

Porovnání cen dodavatele Green Center s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Green Center s.r.o.
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Kraj Vysočina 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Green Center s.r.o.
4 356 4 356 4 840 5 324 5 324 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Kraj Vysočina 4 356
100,0 %
4 356
100,0 %
4 840
100,0 %
5 324
100,0 %
5 324
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.