Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


AutoCont CZ a.s.


AutoCont CZ a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 636 smluv za 835 mil. Kč, z nichž pouze 7 smluv obsahovalo jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Architekt 13 250 13 250 13 250 13 250 13 250 13 250 1 1
Konzultant 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1 1
Podpora 10 083 11 374 14 076 9 680 11 979 15 488 1 4
Programátor 15 120 15 123 15 125 15 120 15 123 15 125 2 2
Projektové řízení 11 930 11 931 11 931 11 930 11 930 11 931 2 4
Specialista 20 328 20 328 20 328 20 328 20 328 20 328 1 1

Porovnání cenového rozpětí AutoCont CZ a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
AutoCont CZ a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Architekt 13 250
91,8 %
13 250
85,5 %
13 250
85,5 %
14 439 15 488 15 488
Konzultant 12 100
104,2 %
12 100
96,2 %
12 100
75,8 %
11 616 12 584 15 970
Podpora 10 083
105,2 %
11 374
117,5 %
14 076
105,1 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 15 120
183,8 %
15 123
148,8 %
15 125
120,2 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 11 930
132,1 %
11 931
100,0 %
11 931
70,4 %
9 031 11 931 16 936
Specialista 20 328
225,1 %
20 328
168,1 %
20 328
140,0 %
9 032 12 096 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen AutoCont CZ a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele AutoCont CZ a.s.

Zanalyzovali jsme celkem 7 smluv od jednoho dodavatele a od 5 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 40 cen
  • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - 5 cen
  • STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ - 3 ceny
  • Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost - jedna cena
  • Statutární město Opava - jedna cena

Porovnání cen dodavatele AutoCont CZ a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
AutoCont CZ a.s.
13 250 13 250 13 250 13 250 13 250 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 13 250
100,0 %
13 250
100,0 %
13 250
100,0 %
13 250
100,0 %
13 250
100,0 %
1

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
AutoCont CZ a.s.
12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
1

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
AutoCont CZ a.s.
9 680 10 083 11 374 14 076 15 488 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 9 680
100,0 %
10 083
100,0 %
11 374
100,0 %
14 076
100,0 %
15 488
100,0 %
4

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
AutoCont CZ a.s.
15 120 15 120 15 123 15 125 15 125 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ 15 120
100,0 %
15 120
100,0 %
15 120
100,0 %
15 120
100,0 %
15 120
100,0 %
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 15 125
100,0 %
15 125
100,0 %
15 125
100,0 %
15 125
100,0 %
15 125
100,0 %
1

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
AutoCont CZ a.s.
11 930 11 930 11 931 11 931 11 931 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 11 930
100,0 %
11 930
100,0 %
11 931
100,0 %
11 931
100,0 %
11 931
100,0 %
4

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
AutoCont CZ a.s.
20 328 20 328 20 328 20 328 20 328 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Opava 20 328
100,0 %
20 328
100,0 %
20 328
100,0 %
20 328
100,0 %
20 328
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.