Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


GORDIC spol. s r.o.


GORDIC spol. s r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 107 smluv za 185 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 10 003 12 100 14 359 9 680 12 132 14 520 2 15
Analytik 11 616 11 616 12 019 11 616 11 777 12 100 2 3
Podpora 9 680 9 680 11 697 9 680 10 487 12 100 2 3
Programátor 10 971 12 100 14 520 9 680 13 606 24 200 2 9
Rutinní práce 9 680 9 680 12 423 9 680 10 925 13 552 2 7
Školitel 3 428 6 050 11 777 3 025 7 475 13 552 1 9
Technik 7 744 7 744 11 374 7 744 9 196 12 100 2 3

Porovnání cenového rozpětí GORDIC spol. s r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
GORDIC spol. s r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 10 003
129,2 %
12 100
111,1 %
14 359
100,6 %
7 744 10 888 14 268
Analytik 11 616
120,0 %
11 616
92,3 %
12 019
82,8 %
9 680 12 584 14 520
Podpora 9 680
101,0 %
9 680
100,0 %
11 697
87,3 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 10 971
133,3 %
12 100
119,0 %
14 520
115,4 %
8 228 10 164 12 584
Rutinní práce 9 680
120,3 %
9 680
86,0 %
12 423
98,7 %
8 049 11 252 12 584
Školitel 3 428
50,0 %
6 050
50,0 %
11 777
76,0 %
6 857 12 100 15 488
Technik 7 744
320,5 %
7 744
88,9 %
11 374
78,3 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen GORDIC spol. s r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele GORDIC spol. s r.o.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od jednoho dodavatele a od 2 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • GORDIC spol. s r.o. - 49 cen

Zadavatelé z analýzy

Porovnání cen dodavatele GORDIC spol. s r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
GORDIC spol. s r.o.
9 680 10 003 12 100 14 359 14 520 15
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Jihomoravský kraj 9 680
100,0 %
9 680
96,8 %
11 616
96,0 %
14 520
101,1 %
14 520
100,0 %
10
Město Louny 12 100
125,0 %
12 100
121,0 %
12 100
100,0 %
12 584
87,6 %
13 552
93,3 %
5

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
GORDIC spol. s r.o.
11 616 11 616 11 616 12 019 12 100 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Jihomoravský kraj 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
96,6 %
11 616
96,0 %
2
Město Louny 12 100
104,2 %
12 100
104,2 %
12 100
104,2 %
12 100
100,7 %
12 100
100,0 %
1

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
GORDIC spol. s r.o.
9 680 9 680 9 680 11 697 12 100 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Jihomoravský kraj 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
82,8 %
9 680
80,0 %
2
Město Louny 12 100
125,0 %
12 100
125,0 %
12 100
125,0 %
12 100
103,4 %
12 100
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
GORDIC spol. s r.o.
9 680 10 971 12 100 14 520 24 200 9
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Jihomoravský kraj 9 680
100,0 %
9 680
88,2 %
11 616
96,0 %
14 520
100,0 %
14 520
60,0 %
6
Město Louny 12 100
125,0 %
12 503
114,0 %
14 520
120,0 %
22 587
155,6 %
24 200
100,0 %
3

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
GORDIC spol. s r.o.
9 680 9 680 9 680 12 423 13 552 7
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Jihomoravský kraj 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
77,9 %
9 680
71,4 %
4
Město Louny 11 616
120,0 %
11 777
121,7 %
12 584
130,0 %
13 391
107,8 %
13 552
100,0 %
3

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
GORDIC spol. s r.o.
3 025 3 428 6 050 11 777 13 552 9
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Louny 3 025
100,0 %
3 428
100,0 %
6 050
100,0 %
11 777
100,0 %
13 552
100,0 %
9

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
GORDIC spol. s r.o.
7 744 7 744 7 744 11 374 12 100 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Jihomoravský kraj 7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
68,1 %
7 744
64,0 %
2
Město Louny 12 100
156,3 %
12 100
156,3 %
12 100
156,3 %
12 100
106,4 %
12 100
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.