Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.


Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 12 smluv za 2 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1 1
Analytik 11 616 12 584 13 552 11 616 12 584 13 552 1 2
Metodik 7 544 11 032 14 520 7 544 11 032 14 520 1 2
Podpora 16 456 16 456 16 456 16 456 16 456 16 456 1 1
Programátor 11 616 14 276 16 936 11 616 14 276 16 936 1 2
Specialista 9 288 11 420 13 552 9 288 11 420 13 552 1 2
Školitel 11 616 12 584 13 552 11 616 12 584 13 552 1 2

Porovnání cenového rozpětí Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Středisko společných činností AV ČR,
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 15 488
200,0 %
15 488
142,2 %
15 488
108,6 %
7 744 10 888 14 268
Analytik 11 616
120,0 %
12 584
100,0 %
13 552
93,3 %
9 680 12 584 14 520
Metodik 7 544
145,7 %
11 032
76,0 %
14 520
100,0 %
5 177 14 520 14 520
Podpora 16 456
171,8 %
16 456
170,0 %
16 456
122,9 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 11 616
141,2 %
14 276
140,5 %
16 936
134,6 %
8 228 10 164 12 584
Specialista 9 288
102,8 %
11 420
94,4 %
13 552
93,3 %
9 032 12 096 14 520
Školitel 11 616
169,4 %
12 584
104,0 %
13 552
87,5 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. - 12 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. - 12 cen

Porovnání cen dodavatele Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Středisko společných činností
15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
1

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Středisko společných činností
11 616 11 616 12 584 13 552 13 552 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
12 584
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
2

Metodik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Středisko společných činností
7 544 7 544 11 032 14 520 14 520 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 7 544
100,0 %
7 544
100,0 %
11 032
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Středisko společných činností
16 456 16 456 16 456 16 456 16 456 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Středisko společných činností
11 616 11 616 14 276 16 936 16 936 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
14 276
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
2

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Středisko společných činností
9 288 9 288 11 420 13 552 13 552 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 9 288
100,0 %
9 288
100,0 %
11 420
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
2

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Středisko společných činností
11 616 11 616 12 584 13 552 13 552 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
12 584
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.