Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


TOM - computer, s.r.o.


TOM - computer, s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 5 smluv za 619 084 Kč, z nichž 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Konzultant 9 196 9 196 9 196 9 196 9 196 9 196 1 1
Programátor 11 616 11 760 11 904 11 616 11 760 11 904 2 2
Školitel 9 920 9 920 9 920 9 920 9 920 9 920 1 1

Porovnání cenového rozpětí TOM - computer, s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
TOM - computer, s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Konzultant 9 196
79,2 %
9 196
73,1 %
9 196
57,6 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 11 616
141,2 %
11 760
115,7 %
11 904
94,6 %
8 228 10 164 12 584
Školitel 9 920
144,7 %
9 920
82,0 %
9 920
64,0 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen TOM - computer, s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele TOM - computer, s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od jednoho dodavatele a od 2 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • TOM - computer, s.r.o. - 4 ceny

Zadavatelé z analýzy

  • Statutární město Brno - 4 ceny
  • Město Lipník nad Bečvou - 2 ceny

Porovnání cen dodavatele TOM - computer, s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
TOM - computer, s.r.o.
9 196 9 196 9 196 9 196 9 196 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Brno 9 196
100,0 %
9 196
100,0 %
9 196
100,0 %
9 196
100,0 %
9 196
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
TOM - computer, s.r.o.
11 616 11 616 11 760 11 904 11 904 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Brno 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
98,8 %
11 616
97,6 %
11 616
97,6 %
1
Město Lipník nad Bečvou 11 904
102,5 %
11 904
102,5 %
11 904
101,2 %
11 904
100,0 %
11 904
100,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
TOM - computer, s.r.o.
9 920 9 920 9 920 9 920 9 920 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Lipník nad Bečvou 9 920
100,0 %
9 920
100,0 %
9 920
100,0 %
9 920
100,0 %
9 920
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.