Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


GAPP System, spol. s r.o.


GAPP System, spol. s r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 13 smluv za 6 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Technik 25 168 34 606 44 044 25 168 34 606 44 044 1 2

Porovnání cenového rozpětí GAPP System, spol. s r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
GAPP System, spol. s r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Technik 25 168
1 041,7 %
34 606
397,2 %
44 044
303,3 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen GAPP System, spol. s r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele GAPP System, spol. s r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • GAPP System, spol. s r.o. - 2 ceny

Zadavatelé z analýzy

  • Statutární město Kladno - 8 cen

Porovnání cen dodavatele GAPP System, spol. s r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
GAPP System, spol. s r.o.
25 168 25 168 34 606 44 044 44 044 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Kladno 25 168
100,0 %
25 168
100,0 %
34 606
100,0 %
44 044
100,0 %
44 044
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.