Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


CROSS Zlín, a.s.


CROSS Zlín, a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 6 smluv za 2 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Konzultant 13 304 13 304 13 304 13 304 13 304 13 304 1 2
Programátor 13 304 13 304 13 304 13 304 13 304 13 304 1 2
Školitel 16 456 16 456 16 456 16 456 16 456 16 456 1 2

Porovnání cenového rozpětí CROSS Zlín, a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
CROSS Zlín, a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Konzultant 13 304
114,5 %
13 304
105,7 %
13 304
83,3 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 13 304
161,7 %
13 304
130,9 %
13 304
105,7 %
8 228 10 164 12 584
Školitel 16 456
240,0 %
16 456
136,0 %
16 456
106,3 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen CROSS Zlín, a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele CROSS Zlín, a.s.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od 2 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • AŽD Praha s.r.o. - 6 cen
  • CROSS Zlín, a.s. - 6 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Statutární město Olomouc - 20 cen

Porovnání cen dodavatele CROSS Zlín, a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
CROSS Zlín, a.s.
13 304 13 304 13 304 13 304 13 304 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Olomouc 13 304
100,0 %
13 304
100,0 %
13 304
100,0 %
13 304
100,0 %
13 304
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
CROSS Zlín, a.s.
13 304 13 304 13 304 13 304 13 304 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Olomouc 13 304
100,0 %
13 304
100,0 %
13 304
100,0 %
13 304
100,0 %
13 304
100,0 %
2

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
CROSS Zlín, a.s.
16 456 16 456 16 456 16 456 16 456 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Olomouc 16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.