Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


PC HELP, a.s.


PC HELP, a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 2 smlouvy za 6 mil. Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Konzultant 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1 1

Porovnání cenového rozpětí PC HELP, a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
PC HELP, a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Konzultant 12 100
104,2 %
12 100
96,2 %
12 100
75,8 %
11 616 12 584 15 970

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen PC HELP, a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele PC HELP, a.s.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Lesy České republiky, s.p. - 2 ceny

Porovnání cen dodavatele PC HELP, a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
PC HELP, a.s.
12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Lesy České republiky, s.p. 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.