Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


POLLUX s.r.o.


POLLUX s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 3 smlouvy za 6 mil. Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 1 3
Podpora 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 1 1
Rutinní práce 7 160 7 160 7 160 7 160 7 160 7 160 1 1

Porovnání cenového rozpětí POLLUX s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
POLLUX s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 7 163
92,5 %
7 163
65,8 %
7 163
50,2 %
7 744 10 888 14 268
Podpora 7 163
74,8 %
7 163
74,0 %
7 163
53,5 %
9 581 9 680 13 391
Rutinní práce 7 160
89,0 %
7 160
63,6 %
7 160
56,9 %
8 049 11 252 12 584

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen POLLUX s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele POLLUX s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Centrum pro regionální rozvoj České republiky - 5 cen

Porovnání cen dodavatele POLLUX s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
POLLUX s.r.o.
7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky 7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
3

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
POLLUX s.r.o.
7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky 7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
1

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
POLLUX s.r.o.
7 160 7 160 7 160 7 160 7 160 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky 7 160
100,0 %
7 160
100,0 %
7 160
100,0 %
7 160
100,0 %
7 160
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.