Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o.


ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 6 smluv za 0 Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Architekt 12 705 12 705 12 705 12 705 12 705 12 705 1 1
Projektové řízení 8 470 9 378 10 285 8 470 9 378 10 285 1 2

Porovnání cenového rozpětí ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Architekt 12 705
88,0 %
12 705
82,0 %
12 705
82,0 %
14 439 15 488 15 488
Projektové řízení 8 470
93,8 %
9 378
78,6 %
10 285
60,7 %
9 031 11 931 16 936

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. - 3 ceny

Zadavatelé z analýzy

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - 11 cen

Porovnání cen dodavatele ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o.
12 705 12 705 12 705 12 705 12 705 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 12 705
100,0 %
12 705
100,0 %
12 705
100,0 %
12 705
100,0 %
12 705
100,0 %
1

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o.
8 470 8 470 9 378 10 285 10 285 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 8 470
100,0 %
8 470
100,0 %
9 378
100,0 %
10 285
100,0 %
10 285
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.