Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Simac Technik ČR, a.s.


Simac Technik ČR, a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 21 smluv za 72 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Podpora 13 068 16 722 20 376 13 068 16 722 20 376 2 2

Porovnání cenového rozpětí Simac Technik ČR, a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Simac Technik ČR, a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Podpora 13 068
136,4 %
16 722
172,8 %
20 376
152,2 %
9 581 9 680 13 391

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Simac Technik ČR, a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Simac Technik ČR, a.s.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od jednoho dodavatele a od 2 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Simac Technik ČR, a.s. - 2 ceny

Zadavatelé z analýzy

Porovnání cen dodavatele Simac Technik ČR, a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Simac Technik ČR, a.s.
13 068 13 068 16 722 20 376 20 376 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo obrany 20 376
155,9 %
20 376
155,9 %
20 376
121,9 %
20 376
100,0 %
20 376
100,0 %
1
Správa základních registrů 13 068
100,0 %
13 068
100,0 %
13 068
78,1 %
13 068
64,1 %
13 068
64,1 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.