Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Asseco Solutions, a.s.


Asseco Solutions, a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 59 smluv za 56 mil. Kč, z nichž pouze 4 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 1 2
Konzultant 11 132 12 100 14 681 10 164 12 638 15 972 3 9
Metodik 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 2
Programátor 10 164 10 164 10 164 10 164 10 164 10 164 1 2
Projektové řízení 4 840 4 840 4 840 4 840 4 840 4 840 1 1
Školitel 7 260 10 890 14 520 7 260 10 890 14 520 1 2

Porovnání cenového rozpětí Asseco Solutions, a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Asseco Solutions, a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 7 744
100,0 %
7 744
71,1 %
7 744
54,3 %
7 744 10 888 14 268
Konzultant 11 132
95,8 %
12 100
96,2 %
14 681
91,9 %
11 616 12 584 15 970
Metodik 14 520
280,5 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
5 177 14 520 14 520
Programátor 10 164
123,5 %
10 164
100,0 %
10 164
80,8 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 4 840
53,6 %
4 840
40,6 %
4 840
28,6 %
9 031 11 931 16 936
Školitel 7 260
105,9 %
10 890
90,0 %
14 520
93,8 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Asseco Solutions, a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Asseco Solutions, a.s.

Zanalyzovali jsme celkem 4 smlouvy od jednoho dodavatele a od 4 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Asseco Solutions, a.s. - 18 cen

Zadavatelé z analýzy

  • ČESKÁ TELEVIZE - 17 cen
  • Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 - 12 cen
  • Operátor ICT, a.s. - 11 cen
  • Město Žamberk - 2 ceny

Porovnání cen dodavatele Asseco Solutions, a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Asseco Solutions, a.s.
7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
2

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Asseco Solutions, a.s.
10 164 11 132 12 100 14 681 15 972 9
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 10 164
100,0 %
10 164
91,3 %
10 890
90,0 %
11 616
79,1 %
11 616
72,7 %
4
Operátor ICT, a.s. 12 100
119,0 %
12 745
114,5 %
15 972
132,0 %
15 972
108,8 %
15 972
100,0 %
3
Město Žamberk 12 100
119,0 %
12 100
108,7 %
13 068
108,0 %
14 036
95,6 %
14 036
87,9 %
2

Metodik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Asseco Solutions, a.s.
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Asseco Solutions, a.s.
10 164 10 164 10 164 10 164 10 164 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
2

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Asseco Solutions, a.s.
4 840 4 840 4 840 4 840 4 840 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
ČESKÁ TELEVIZE 4 840
100,0 %
4 840
100,0 %
4 840
100,0 %
4 840
100,0 %
4 840
100,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Asseco Solutions, a.s.
7 260 7 260 10 890 14 520 14 520 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 7 260
100,0 %
7 260
100,0 %
10 890
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.