Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


SPORTIS, příspěvková organizace


SPORTIS, příspěvková organizace má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 0 smluv za 0 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Specialista 8 627 9 676 11 289 8 224 9 918 12 096 1 8

Porovnání cenového rozpětí SPORTIS, příspěvková organizace a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
SPORTIS, příspěvková organizace
Rozsah obvyklých
cen celkově
Specialista 8 627
95,5 %
9 676
80,0 %
11 289
77,8 %
9 032 12 096 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen SPORTIS, příspěvková organizace (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele SPORTIS, příspěvková organizace

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • SPORTIS, příspěvková organizace - 8 cen

Zadavatelé z analýzy

Porovnání cen dodavatele SPORTIS, příspěvková organizace pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
SPORTIS, příspěvková
8 224 8 627 9 676 11 289 12 096 8
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
COMINFO, a.s. 8 224
100,0 %
8 627
100,0 %
9 676
100,0 %
11 289
100,0 %
12 096
100,0 %
8
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.