Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


České vysoké učení technické v Praze


České vysoké učení technické v Praze má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 38 smluv za 490 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 3
Konzultant 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1

Porovnání cenového rozpětí České vysoké učení technické v Praze a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
České vysoké učení technické v Praze
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 9 680
100,0 %
9 680
76,9 %
9 680
66,7 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 9 680
83,3 %
9 680
76,9 %
9 680
60,6 %
11 616 12 584 15 970

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen České vysoké učení technické v Praze (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele České vysoké učení technické v Praze

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • České vysoké učení technické v Praze - 4 ceny

Zadavatelé z analýzy

  • Ředitelství silnic a dálnic s. p. - 4 ceny

Porovnání cen dodavatele České vysoké učení technické v Praze pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
České vysoké učení technické v
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
3

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
České vysoké učení technické v
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.