Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Povodí Ohře, státní podnik


Povodí Ohře, státní podnik má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 6 smluv za 2 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Technik 5 704 8 608 11 512 5 704 8 608 11 512 1 6

Porovnání cenového rozpětí Povodí Ohře, státní podnik a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Povodí Ohře, státní podnik
Rozsah obvyklých
cen celkově
Technik 5 704
236,1 %
8 608
98,8 %
11 512
79,3 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Povodí Ohře, státní podnik (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Povodí Ohře, státní podnik

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od 2 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • DEVELOP MOST s.r.o. - 6 cen
  • Povodí Ohře, státní podnik - 6 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Povodí Ohře, státní podnik - 6 cen

Porovnání cen dodavatele Povodí Ohře, státní podnik pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Povodí Ohře, státní podnik
5 704 5 704 8 608 11 512 11 512 6
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Povodí Ohře, státní podnik 5 704
100,0 %
5 704
100,0 %
8 608
100,0 %
11 512
100,0 %
11 512
100,0 %
6
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.