Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Správa základních registrů


Správa základních registrů má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 2 smlouvy za 17 mil. Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Architekt 14 520 15 004 15 488 14 520 15 004 15 488 1 4
Konzultant 12 584 14 036 15 488 12 584 14 036 15 488 1 4

Porovnání cenového rozpětí Správa základních registrů a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Správa základních registrů
Rozsah obvyklých
cen celkově
Architekt 14 520
100,6 %
15 004
96,9 %
15 488
100,0 %
14 439 15 488 15 488
Konzultant 12 584
108,3 %
14 036
111,5 %
15 488
97,0 %
11 616 12 584 15 970

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Správa základních registrů (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Správa základních registrů

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Správa základních registrů - 8 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 40 cen

Porovnání cen dodavatele Správa základních registrů pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Správa základních registrů
14 520 14 520 15 004 15 488 15 488 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
15 004
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
4

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Správa základních registrů
12 584 12 584 14 036 15 488 15 488 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
14 036
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
4
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.