Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Diplomatický servis

Diplomatický servis má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 4 smlouvy za 2 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 2
Konzultant 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 2
Programátor 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 2
Projektové řízení 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 2
Školitel 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 2
Technik 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 2

Porovnání cenového rozpětí Diplomatický servis a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Diplomatický servis
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 9 680
100,0 %
9 680
76,9 %
9 680
66,7 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 9 680
83,3 %
9 680
76,9 %
9 680
60,6 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 9 680
117,6 %
9 680
95,2 %
9 680
76,9 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 9 680
107,2 %
9 680
81,1 %
9 680
57,2 %
9 031 11 931 16 936
Školitel 9 680
141,2 %
9 680
80,0 %
9 680
62,5 %
6 857 12 100 15 488
Technik 9 680
400,7 %
9 680
111,1 %
9 680
66,7 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Diplomatický servis (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Diplomatický servis

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Diplomatický servis - 12 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Diplomatický servis podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Diplomatický servis
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
OKsystem a.s. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Diplomatický servis
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
OKsystem a.s. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Diplomatický servis
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
OKsystem a.s. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Diplomatický servis
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
OKsystem a.s. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Diplomatický servis
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
OKsystem a.s. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Diplomatický servis
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
OKsystem a.s. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.