Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 14 smluv za 25 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1 1
Analytik 9 293 12 390 15 488 9 293 12 390 15 488 2 2 2
Designer 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1 1 1
Konzultant 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1 1
Programátor 9 293 9 293 9 293 9 293 9 293 9 293 1 1 1
Projektové řízení 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1 1
Rutinní práce 9 293 9 293 9 293 9 293 9 293 9 293 1 1 4

Porovnání cenového rozpětí Vojenské lesy a statky ČR, s.p. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 17 424
225,0 %
17 424
160,0 %
17 424
122,1 %
7 744 10 888 14 268
Analytik 9 293
96,0 %
12 390
98,5 %
15 488
106,7 %
9 680 12 584 14 520
Designer 15 488
200,0 %
15 488
152,4 %
15 488
152,4 %
7 744 10 160 10 160
Konzultant 17 424
150,0 %
17 424
138,5 %
17 424
109,1 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 9 293
112,9 %
9 293
91,4 %
9 293
73,8 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 17 424
192,9 %
17 424
146,0 %
17 424
102,9 %
9 031 11 931 16 936
Rutinní práce 9 293
115,5 %
9 293
82,6 %
9 293
73,8 %
8 049 11 252 12 584

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od 2 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • YAMACO Software s.r.o. - 6 cen
  • aplis.cz, a.s. - 5 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - 11 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Vojenské lesy a statky ČR, s.p. podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Vojenské lesy a statky ČR,
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
aplis.cz, a.s. 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Vojenské lesy a statky ČR,
9 293 9 293 12 390 15 488 15 488 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
YAMACO Software s.r.o. 9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
9 293
75,0 %
9 293
60,0 %
9 293
60,0 %
1
aplis.cz, a.s. 15 488
166,7 %
15 488
166,7 %
15 488
125,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
1

Designer

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Vojenské lesy a statky ČR,
15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
aplis.cz, a.s. 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
1

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Vojenské lesy a statky ČR,
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
aplis.cz, a.s. 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Vojenské lesy a statky ČR,
9 293 9 293 9 293 9 293 9 293 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
YAMACO Software s.r.o. 9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
1

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Vojenské lesy a statky ČR,
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
aplis.cz, a.s. 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Vojenské lesy a statky ČR,
9 293 9 293 9 293 9 293 9 293 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
YAMACO Software s.r.o. 9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
4
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.