Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Ministerstvo financí

Ministerstvo financí má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 38 smluv za 57 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Konzultant 14 520 20 328 26 136 14 520 20 328 26 136 1 1 2
Rutinní práce 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Ministerstvo financí a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Ministerstvo financí
Rozsah obvyklých
cen celkově
Konzultant 14 520
125,0 %
20 328
161,5 %
26 136
163,7 %
11 616 12 584 15 970
Rutinní práce 6 776
84,2 %
6 776
60,2 %
6 776
53,8 %
8 049 11 252 12 584

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Ministerstvo financí (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Ministerstvo financí

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Ernst & Young, s.r.o. - 5 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Ministerstvo financí - 3 ceny

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Ministerstvo financí podle jednotlivých položek

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ministerstvo financí
14 520 14 520 20 328 26 136 26 136 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Ernst & Young, s.r.o. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
20 328
100,0 %
26 136
100,0 %
26 136
100,0 %
2

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ministerstvo financí
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Ernst & Young, s.r.o. 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.