Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 63 smluv za 732 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 19 236 22 341 28 875 18 615 23 713 30 182 1 1 3
Architekt 23 832 25 052 40 343 22 961 31 082 51 265 1 1 4
Podpora 22 951 22 951 22 951 22 951 22 951 22 951 1 1 1
Projektové řízení 25 052 25 052 25 052 25 052 25 052 25 052 1 1 1
Specialista 33 215 33 957 51 265 25 052 38 242 51 265 1 1 6

Porovnání cenového rozpětí Česká správa sociálního zabezpečení a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Česká správa sociálního zabezpečení
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 19 236
248,4 %
22 341
205,2 %
28 875
202,4 %
7 744 10 888 14 268
Architekt 23 832
165,1 %
25 052
161,8 %
40 343
260,5 %
14 439 15 488 15 488
Podpora 22 951
239,6 %
22 951
237,1 %
22 951
171,4 %
9 581 9 680 13 391
Projektové řízení 25 052
277,4 %
25 052
210,0 %
25 052
147,9 %
9 031 11 931 16 936
Specialista 33 215
367,8 %
33 957
280,7 %
51 265
353,1 %
9 032 12 096 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Česká správa sociálního zabezpečení (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Česká správa sociálního zabezpečení

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • IBM Česká republika, spol. s r.o. - 24 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Česká správa sociálního zabezpečení - 15 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Česká správa sociálního zabezpečení podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Česká správa sociálního
18 615 19 236 22 341 28 875 30 182 3
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
IBM Česká republika, spol. s r.o. 18 615
100,0 %
19 236
100,0 %
22 341
100,0 %
28 875
100,0 %
30 182
100,0 %
3

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Česká správa sociálního
22 961 23 832 25 052 40 343 51 265 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
IBM Česká republika, spol. s r.o. 22 961
100,0 %
23 832
100,0 %
25 052
100,0 %
40 343
100,0 %
51 265
100,0 %
4

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Česká správa sociálního
22 951 22 951 22 951 22 951 22 951 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
IBM Česká republika, spol. s r.o. 22 951
100,0 %
22 951
100,0 %
22 951
100,0 %
22 951
100,0 %
22 951
100,0 %
1

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Česká správa sociálního
25 052 25 052 25 052 25 052 25 052 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
IBM Česká republika, spol. s r.o. 25 052
100,0 %
25 052
100,0 %
25 052
100,0 %
25 052
100,0 %
25 052
100,0 %
1

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Česká správa sociálního
25 052 33 215 33 957 51 265 51 265 6
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
IBM Česká republika, spol. s r.o. 25 052
100,0 %
33 215
100,0 %
33 957
100,0 %
51 265
100,0 %
51 265
100,0 %
6
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.