Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 16 smluv za 36 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 4 160 4 740 5 320 4 160 4 740 5 320 1 1 4
Architekt 12 705 12 705 12 705 12 705 12 705 12 705 1 1 1
Konzultant 4 160 4 740 5 320 4 160 4 740 5 320 1 1 4
Projektové řízení 8 470 9 378 10 285 8 470 9 378 10 285 1 1 2

Porovnání cenového rozpětí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Ministerstvo školství, mládeže a
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 4 160
43,0 %
4 740
37,7 %
5 320
36,6 %
9 680 12 584 14 520
Architekt 12 705
88,0 %
12 705
82,0 %
12 705
82,0 %
14 439 15 488 15 488
Konzultant 4 160
35,8 %
4 740
37,7 %
5 320
33,3 %
11 616 12 584 15 970
Projektové řízení 8 470
93,8 %
9 378
78,6 %
10 285
60,7 %
9 031 11 931 16 936

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od 2 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • OR-IT solutions s.r.o. - 8 cen
  • ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. - 3 ceny

Zadavatelé z analýzy

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - 11 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ministerstvo školství, mládeže
4 160 4 160 4 740 5 320 5 320 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
OR-IT solutions s.r.o. 4 160
100,0 %
4 160
100,0 %
4 740
100,0 %
5 320
100,0 %
5 320
100,0 %
4

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ministerstvo školství, mládeže
12 705 12 705 12 705 12 705 12 705 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. 12 705
100,0 %
12 705
100,0 %
12 705
100,0 %
12 705
100,0 %
12 705
100,0 %
1

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ministerstvo školství, mládeže
4 160 4 160 4 740 5 320 5 320 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
OR-IT solutions s.r.o. 4 160
100,0 %
4 160
100,0 %
4 740
100,0 %
5 320
100,0 %
5 320
100,0 %
4

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ministerstvo školství, mládeže
8 470 8 470 9 378 10 285 10 285 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. 8 470
100,0 %
8 470
100,0 %
9 378
100,0 %
10 285
100,0 %
10 285
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.