Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 44 smluv za 40 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 1 1 2
Architekt 8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 1 1 4
Projektové řízení 8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 1 1 2
Specialista 8 712 9 499 10 285 8 712 9 599 10 890 1 1 12

Porovnání cenového rozpětí Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Ústav zdravotnických informací a
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 8 712
112,5 %
8 712
80,0 %
8 712
61,1 %
7 744 10 888 14 268
Architekt 8 712
60,3 %
8 712
56,3 %
8 712
56,3 %
14 439 15 488 15 488
Projektové řízení 8 712
96,5 %
8 712
73,0 %
8 712
51,4 %
9 031 11 931 16 936
Specialista 8 712
96,5 %
9 499
78,5 %
10 285
70,8 %
9 032 12 096 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • SKYLAB, spol. s r.o. - 20 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - 20 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ústav zdravotnických informací
8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
SKYLAB, spol. s r.o. 8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
2

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ústav zdravotnických informací
8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
SKYLAB, spol. s r.o. 8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
4

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ústav zdravotnických informací
8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
SKYLAB, spol. s r.o. 8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
2

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ústav zdravotnických informací
8 712 8 712 9 499 10 285 10 890 12
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
SKYLAB, spol. s r.o. 8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
9 499
100,0 %
10 285
100,0 %
10 890
100,0 %
12
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.