Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem jednu smlouvu za 517 161 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Konzultant 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 1 1 2
Programátor 5 808 8 954 12 100 5 808 8 954 12 100 1 1 4
Školitel 3 872 4 840 5 808 3 872 4 840 5 808 1 1 4
Technik 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 1 1 2

Porovnání cenového rozpětí Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Institut postgraduálního vzdělávání ve
Rozsah obvyklých
cen celkově
Konzultant 5 808
50,0 %
5 808
46,2 %
5 808
36,4 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 5 808
70,6 %
8 954
88,1 %
12 100
96,2 %
8 228 10 164 12 584
Školitel 3 872
56,5 %
4 840
40,0 %
5 808
37,5 %
6 857 12 100 15 488
Technik 7 744
320,5 %
7 744
88,9 %
7 744
53,3 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - 12 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví podle jednotlivých položek

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Institut postgraduálního
5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
ALTO PRAHA s.r.o. 5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Institut postgraduálního
5 808 5 808 8 954 12 100 12 100 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
ALTO PRAHA s.r.o. 5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
8 954
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
4

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Institut postgraduálního
3 872 3 872 4 840 5 808 5 808 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
ALTO PRAHA s.r.o. 3 872
100,0 %
3 872
100,0 %
4 840
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
4

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Institut postgraduálního
7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
ALTO PRAHA s.r.o. 7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.