Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 22 smluv za 19 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Architekt 9 680 9 680 41 947 9 680 22 587 48 400 1 1 3
Podpora 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 1 1
Školitel 13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 1 1 1
Technik 14 520 19 360 24 200 14 520 19 360 24 200 1 1 2

Porovnání cenového rozpětí Ministerstvo zdravotnictví a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Ministerstvo zdravotnictví
Rozsah obvyklých
cen celkově
Architekt 9 680
67,0 %
9 680
62,5 %
41 947
270,8 %
14 439 15 488 15 488
Podpora 14 520
151,6 %
14 520
150,0 %
14 520
108,4 %
9 581 9 680 13 391
Školitel 13 552
197,6 %
13 552
112,0 %
13 552
87,5 %
6 857 12 100 15 488
Technik 14 520
601,0 %
19 360
222,2 %
24 200
166,7 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Ministerstvo zdravotnictví (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Ministerstvo zdravotnictví

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od 2 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Ministerstvo zdravotnictví - 7 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Ministerstvo zdravotnictví podle jednotlivých položek

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ministerstvo zdravotnictví
9 680 9 680 9 680 41 947 48 400 3
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
DELTA ADVISORY a.s. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
41 947
100,0 %
48 400
100,0 %
3

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ministerstvo zdravotnictví
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Aptien Labs s.r.o. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ministerstvo zdravotnictví
13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
DELTA ADVISORY a.s. 13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ministerstvo zdravotnictví
14 520 14 520 19 360 24 200 24 200 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Aptien Labs s.r.o. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
19 360
100,0 %
24 200
100,0 %
24 200
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.