Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


ČESKÁ TELEVIZE

ČESKÁ TELEVIZE má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 151 smluv za 233 mil. Kč, z nichž pouze 5 smluv obsahovalo jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 27 878 41 358 54 837 27 878 41 358 54 837 1 1 2
Manager 14 520 16 940 19 360 14 520 16 940 19 360 1 1 2
Podpora 22 748 22 748 22 748 22 748 22 748 22 748 1 1 2
Programátor 14 076 18 634 30 125 9 196 23 950 54 837 3 3 6
Projektové řízení 4 840 16 940 29 040 4 840 16 940 29 040 2 2 2
Rutinní práce 4 840 4 840 4 840 4 840 4 840 4 840 1 1 1
Specialista 54 837 54 837 54 837 54 837 54 837 54 837 1 1 1
Školitel 27 878 27 878 27 878 27 878 27 878 27 878 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí ČESKÁ TELEVIZE a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
ČESKÁ TELEVIZE
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 27 878
288,0 %
41 358
328,7 %
54 837
377,7 %
9 680 12 584 14 520
Manager 14 520
113,1 %
16 940
100,0 %
19 360
114,3 %
12 844 16 936 16 936
Podpora 22 748
237,4 %
22 748
235,0 %
22 748
169,9 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 14 076
171,1 %
18 634
183,3 %
30 125
239,4 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 4 840
53,6 %
16 940
142,0 %
29 040
171,5 %
9 031 11 931 16 936
Rutinní práce 4 840
60,1 %
4 840
43,0 %
4 840
38,5 %
8 049 11 252 12 584
Specialista 54 837
607,1 %
54 837
453,3 %
54 837
377,7 %
9 032 12 096 14 520
Školitel 27 878
406,6 %
27 878
230,4 %
27 878
180,0 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen ČESKÁ TELEVIZE (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele ČESKÁ TELEVIZE

Zanalyzovali jsme celkem 5 smluv od 5 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • IBM Česká republika, spol. s r.o. - 24 cen
  • Asseco Solutions, a.s. - 18 cen
  • AMI Praha a.s. - 5 cen
  • Stance Communications, s.r.o. - 4 ceny
  • eHOUSE Services s.r.o. - jedna cena

Zadavatelé z analýzy


Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele ČESKÁ TELEVIZE podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
ČESKÁ TELEVIZE
27 878 27 878 41 358 54 837 54 837 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
IBM Česká republika, spol. s r.o. 27 878
100,0 %
27 878
100,0 %
41 358
100,0 %
54 837
100,0 %
54 837
100,0 %
2

Manager

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
ČESKÁ TELEVIZE
14 520 14 520 16 940 19 360 19 360 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Stance Communications, s.r.o. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
16 940
100,0 %
19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
2

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
ČESKÁ TELEVIZE
22 748 22 748 22 748 22 748 22 748 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
IBM Česká republika, spol. s r.o. 22 748
100,0 %
22 748
100,0 %
22 748
100,0 %
22 748
100,0 %
22 748
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
ČESKÁ TELEVIZE
9 196 14 076 18 634 30 125 54 837 6
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
IBM Česká republika, spol. s r.o. 22 748
247,4 %
23 603
167,7 %
27 878
149,6 %
50 344
167,1 %
54 837
100,0 %
3
AMI Praha a.s. 14 520
157,9 %
14 520
103,2 %
14 520
77,9 %
14 520
48,2 %
14 520
26,5 %
2
eHOUSE Services s.r.o. 9 196
100,0 %
9 196
65,3 %
9 196
49,4 %
9 196
30,5 %
9 196
16,8 %
1

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
ČESKÁ TELEVIZE
4 840 4 840 16 940 29 040 29 040 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Asseco Solutions, a.s. 4 840
100,0 %
4 840
100,0 %
4 840
28,6 %
4 840
16,7 %
4 840
16,7 %
1
Stance Communications, s.r.o. 29 040
600,0 %
29 040
600,0 %
29 040
171,4 %
29 040
100,0 %
29 040
100,0 %
1

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
ČESKÁ TELEVIZE
4 840 4 840 4 840 4 840 4 840 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Stance Communications, s.r.o. 4 840
100,0 %
4 840
100,0 %
4 840
100,0 %
4 840
100,0 %
4 840
100,0 %
1

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
ČESKÁ TELEVIZE
54 837 54 837 54 837 54 837 54 837 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
IBM Česká republika, spol. s r.o. 54 837
100,0 %
54 837
100,0 %
54 837
100,0 %
54 837
100,0 %
54 837
100,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
ČESKÁ TELEVIZE
27 878 27 878 27 878 27 878 27 878 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
IBM Česká republika, spol. s r.o. 27 878
100,0 %
27 878
100,0 %
27 878
100,0 %
27 878
100,0 %
27 878
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.