Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 167 smluv za 417 mil. Kč, z nichž pouze 8 smluv obsahovalo jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 6 018 8 954 16 154 1 824 10 192 17 424 5 7 8
Architekt 7 840 8 034 11 842 7 840 9 583 14 423 3 3 4
Designer 10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 1 1 4
Konzultant 11 455 14 520 16 960 9 680 14 000 18 150 4 6 10
Manager 9 874 10 938 12 003 9 874 10 938 12 003 1 1 2
Metodik 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 1 1 2
Programátor 8 833 10 160 10 890 6 528 10 003 13 552 6 8 20
Projektové řízení 16 638 18 029 18 856 15 730 17 787 19 360 2 4 4
Rutinní práce 2 839 7 938 11 616 1 824 7 329 11 616 3 3 4
Specialista 4 704 7 192 14 254 4 704 9 152 17 521 3 3 4
Technik 10 160 10 160 14 600 10 160 11 936 15 488 2 2 3
Tester 10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 1 1 2

Porovnání cenového rozpětí HLAVNÍ MĚSTO PRAHA a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 6 018
62,2 %
8 954
71,2 %
16 154
111,3 %
9 680 12 584 14 520
Architekt 7 840
54,3 %
8 034
51,9 %
11 842
76,5 %
14 439 15 488 15 488
Designer 10 160
131,2 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
7 744 10 160 10 160
Konzultant 11 455
98,6 %
14 520
115,4 %
16 960
106,2 %
11 616 12 584 15 970
Manager 9 874
76,9 %
10 938
64,6 %
12 003
70,9 %
12 844 16 936 16 936
Metodik 4 704
90,9 %
4 704
32,4 %
4 704
32,4 %
5 177 14 520 14 520
Programátor 8 833
107,4 %
10 160
100,0 %
10 890
86,5 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 16 638
184,2 %
18 029
151,1 %
18 856
111,3 %
9 031 11 931 16 936
Rutinní práce 2 839
35,3 %
7 938
70,5 %
11 616
92,3 %
8 049 11 252 12 584
Specialista 4 704
52,1 %
7 192
59,5 %
14 254
98,2 %
9 032 12 096 14 520
Technik 10 160
420,5 %
10 160
116,6 %
14 600
100,6 %
2 416 8 712 14 520
Tester 10 160
149,9 %
10 160
93,3 %
10 160
64,8 %
6 776 10 888 15 680

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Zanalyzovali jsme celkem 8 smluv od 10 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 67 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele HLAVNÍ MĚSTO PRAHA podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
1 824 6 018 8 954 16 154 17 424 8
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
MARBES CONSULTING s.r.o. 15 730
862,4 %
15 851
263,4 %
16 456
183,8 %
17 263
106,9 %
17 424
100,0 %
3
Corpus Solutions a.s. 15 730
862,4 %
15 851
263,4 %
16 456
183,8 %
17 263
106,9 %
17 424
100,0 %
3
DAIN s.r.o. 15 730
862,4 %
15 851
263,4 %
16 456
183,8 %
17 263
106,9 %
17 424
100,0 %
3
Denali Advisory, a.s. 1 824
100,0 %
1 824
30,3 %
1 824
20,4 %
1 824
11,3 %
1 824
10,5 %
1
Operátor ICT, a.s. 5 614
307,8 %
5 614
93,3 %
6 098
68,1 %
6 582
40,7 %
6 582
37,8 %
2
Singularita s.r.o. 8 228
451,1 %
8 228
136,7 %
8 228
91,9 %
8 228
50,9 %
8 228
47,2 %
1
Geminas, SE 9 680
530,7 %
9 680
160,9 %
9 680
108,1 %
9 680
59,9 %
9 680
55,6 %
1

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
7 840 7 840 8 034 11 842 14 423 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Denali Advisory, a.s. 7 840
100,0 %
7 840
100,0 %
7 840
97,6 %
7 840
66,2 %
7 840
54,4 %
2
Operátor ICT, a.s. 14 423
184,0 %
14 423
184,0 %
14 423
179,5 %
14 423
121,8 %
14 423
100,0 %
1
Singularita s.r.o. 8 228
104,9 %
8 228
104,9 %
8 228
102,4 %
8 228
69,5 %
8 228
57,0 %
1

Designer

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Zaletsi.cz, s.r.o. 10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
4

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
9 680 11 455 14 520 16 960 18 150 10
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
MARBES CONSULTING s.r.o. 14 520
150,0 %
14 520
126,8 %
15 972
110,0 %
17 263
101,8 %
18 150
100,0 %
6
Corpus Solutions a.s. 14 520
150,0 %
14 520
126,8 %
15 972
110,0 %
17 263
101,8 %
18 150
100,0 %
6
DAIN s.r.o. 14 520
150,0 %
14 520
126,8 %
15 972
110,0 %
17 263
101,8 %
18 150
100,0 %
6
CCA Group a.s. 12 705
131,3 %
12 705
110,9 %
12 705
87,5 %
12 705
74,9 %
12 705
70,0 %
1
ÚRS CZ a.s. 9 680
100,0 %
9 680
84,5 %
10 648
73,3 %
11 616
68,5 %
11 616
64,0 %
2
Geminas, SE 9 680
100,0 %
9 680
84,5 %
9 680
66,7 %
9 680
57,1 %
9 680
53,3 %
1

Manager

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
9 874 9 874 10 938 12 003 12 003 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Operátor ICT, a.s. 9 874
100,0 %
9 874
100,0 %
10 938
100,0 %
12 003
100,0 %
12 003
100,0 %
2

Metodik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Denali Advisory, a.s. 4 704
100,0 %
4 704
100,0 %
4 704
100,0 %
4 704
100,0 %
4 704
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
6 528 8 833 10 160 10 890 13 552 20
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
MARBES CONSULTING s.r.o. 9 680
148,3 %
10 789
122,1 %
11 495
113,1 %
13 330
122,4 %
13 552
100,0 %
6
Corpus Solutions a.s. 9 680
148,3 %
10 789
122,1 %
11 495
113,1 %
13 330
122,4 %
13 552
100,0 %
6
DAIN s.r.o. 9 680
148,3 %
10 789
122,1 %
11 495
113,1 %
13 330
122,4 %
13 552
100,0 %
6
Zaletsi.cz, s.r.o. 10 160
155,6 %
10 160
115,0 %
10 160
100,0 %
10 160
93,3 %
10 160
75,0 %
8
Denali Advisory, a.s. 6 528
100,0 %
6 528
73,9 %
6 528
64,3 %
6 528
59,9 %
6 528
48,2 %
2
Operátor ICT, a.s. 7 454
114,2 %
7 454
84,4 %
7 792
76,7 %
8 131
74,7 %
8 131
60,0 %
2
CCA Group a.s. 11 495
176,1 %
11 495
130,1 %
11 495
113,1 %
11 495
105,6 %
11 495
84,8 %
1
Singularita s.r.o. 8 228
126,0 %
8 228
93,2 %
8 228
81,0 %
8 228
75,6 %
8 228
60,7 %
1

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
15 730 16 638 18 029 18 856 19 360 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
MARBES CONSULTING s.r.o. 17 908
113,8 %
17 948
107,9 %
18 150
100,7 %
19 158
101,6 %
19 360
100,0 %
3
Corpus Solutions a.s. 17 908
113,8 %
17 948
107,9 %
18 150
100,7 %
19 158
101,6 %
19 360
100,0 %
3
DAIN s.r.o. 17 908
113,8 %
17 948
107,9 %
18 150
100,7 %
19 158
101,6 %
19 360
100,0 %
3
CCA Group a.s. 15 730
100,0 %
15 730
94,5 %
15 730
87,2 %
15 730
83,4 %
15 730
81,3 %
1

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
1 824 2 839 7 938 11 616 11 616 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Denali Advisory, a.s. 1 824
100,0 %
1 824
64,3 %
1 824
23,0 %
1 824
15,7 %
1 824
15,7 %
1
Operátor ICT, a.s. 4 259
233,5 %
4 259
150,0 %
4 259
53,7 %
4 259
36,7 %
4 259
36,7 %
1
ÚRS CZ a.s. 11 616
636,8 %
11 616
409,2 %
11 616
146,3 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
2

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
4 704 4 704 7 192 14 254 17 521 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Denali Advisory, a.s. 4 704
100,0 %
4 704
100,0 %
4 704
65,4 %
4 704
33,0 %
4 704
26,8 %
2
Operátor ICT, a.s. 17 521
372,5 %
17 521
372,5 %
17 521
243,6 %
17 521
122,9 %
17 521
100,0 %
1
ÚRS CZ a.s. 9 680
205,8 %
9 680
205,8 %
9 680
134,6 %
9 680
67,9 %
9 680
55,2 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
10 160 10 160 10 160 14 600 15 488 3
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Zaletsi.cz, s.r.o. 10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
69,6 %
10 160
65,6 %
2
ÚRS CZ a.s. 15 488
152,4 %
15 488
152,4 %
15 488
152,4 %
15 488
106,1 %
15 488
100,0 %
1

Tester

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Zaletsi.cz, s.r.o. 10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.