Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 4 smlouvy za 3 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Podpora 16 359 16 359 16 359 16 359 16 359 16 359 1 1 1
Technik 10 713 16 359 16 359 9 583 14 423 16 359 1 1 7

Porovnání cenového rozpětí Statutární město Ústí nad Labem a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Statutární město Ústí nad Labem
Rozsah obvyklých
cen celkově
Podpora 16 359
170,7 %
16 359
169,0 %
16 359
122,2 %
9 581 9 680 13 391
Technik 10 713
443,4 %
16 359
187,8 %
16 359
112,7 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Statutární město Ústí nad Labem (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Statutární město Ústí nad Labem

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Statutární město Ústí nad Labem - 8 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Statutární město Ústí nad Labem podle jednotlivých položek

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Ústí nad
16 359 16 359 16 359 16 359 16 359 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
IXPERTA s.r.o. 16 359
100,0 %
16 359
100,0 %
16 359
100,0 %
16 359
100,0 %
16 359
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Ústí nad
9 583 10 713 16 359 16 359 16 359 7
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
IXPERTA s.r.o. 9 583
100,0 %
10 713
100,0 %
16 359
100,0 %
16 359
100,0 %
16 359
100,0 %
7
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.