Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Správa a údržba silnic Pardubického kraje má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 3 smlouvy za 359 999 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1 2
Konzultant 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1 2
Rutinní práce 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1 1 2
Technik 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 1 2

Porovnání cenového rozpětí Správa a údržba silnic Pardubického kraje a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Správa a údržba silnic Pardubického
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 17 424
180,0 %
17 424
138,5 %
17 424
120,0 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 17 424
150,0 %
17 424
138,5 %
17 424
109,1 %
11 616 12 584 15 970
Rutinní práce 12 584
156,3 %
12 584
111,8 %
12 584
100,0 %
8 049 11 252 12 584
Technik 14 520
601,0 %
14 520
166,7 %
14 520
100,0 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Správa a údržba silnic Pardubického kraje (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Správa a údržba silnic Pardubického kraje - 8 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Správa a údržba silnic
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
QCM, s.r.o. 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
2

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Správa a údržba silnic
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
QCM, s.r.o. 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
2

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Správa a údržba silnic
12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
QCM, s.r.o. 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
2

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Správa a údržba silnic
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
QCM, s.r.o. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.