Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 150 smluv za 465 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Copywriter 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 1 1 2
Designer 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 1 1 2
Programátor 8 608 8 608 8 608 8 608 8 608 8 608 1 1 2
Projektové řízení 11 512 11 512 11 512 11 512 11 512 11 512 1 1 2
Tester 6 288 6 288 6 288 6 288 6 288 6 288 1 1 2

Porovnání cenového rozpětí Univerzita Karlova a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Univerzita Karlova
Rozsah obvyklých
cen celkově
Copywriter 5 320
100,0 %
5 320
100,0 %
5 320
100,0 %
5 320 5 320 5 320
Designer 7 544
97,4 %
7 544
74,3 %
7 544
74,3 %
7 744 10 160 10 160
Programátor 8 608
104,6 %
8 608
84,7 %
8 608
68,4 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 11 512
127,5 %
11 512
96,5 %
11 512
68,0 %
9 031 11 931 16 936
Tester 6 288
92,8 %
6 288
57,8 %
6 288
40,1 %
6 776 10 888 15 680

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Univerzita Karlova (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Univerzita Karlova

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy


Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Univerzita Karlova podle jednotlivých položek

Copywriter

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Univerzita Karlova
5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
SIMOPT, s.r.o. 5 320
100,0 %
5 320
100,0 %
5 320
100,0 %
5 320
100,0 %
5 320
100,0 %
2

Designer

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Univerzita Karlova
7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
SIMOPT, s.r.o. 7 544
100,0 %
7 544
100,0 %
7 544
100,0 %
7 544
100,0 %
7 544
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Univerzita Karlova
8 608 8 608 8 608 8 608 8 608 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
SIMOPT, s.r.o. 8 608
100,0 %
8 608
100,0 %
8 608
100,0 %
8 608
100,0 %
8 608
100,0 %
2

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Univerzita Karlova
11 512 11 512 11 512 11 512 11 512 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
SIMOPT, s.r.o. 11 512
100,0 %
11 512
100,0 %
11 512
100,0 %
11 512
100,0 %
11 512
100,0 %
2

Tester

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Univerzita Karlova
6 288 6 288 6 288 6 288 6 288 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
SIMOPT, s.r.o. 6 288
100,0 %
6 288
100,0 %
6 288
100,0 %
6 288
100,0 %
6 288
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.