Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 64 smluv za 124 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 19 360 19 360 19 360 19 360 19 360 19 360 1 1 2
Podpora 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Univerzita Pardubice a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Univerzita Pardubice
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 19 360
250,0 %
19 360
177,8 %
19 360
135,7 %
7 744 10 888 14 268
Podpora 11 616
121,2 %
11 616
120,0 %
11 616
86,7 %
9 581 9 680 13 391

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Univerzita Pardubice (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Univerzita Pardubice

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • CESNET, zájmové sdružení právnických osob - 3 ceny

Zadavatelé z analýzy

  • Univerzita Pardubice - 3 ceny

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Univerzita Pardubice podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Univerzita Pardubice
19 360 19 360 19 360 19 360 19 360 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
CESNET, zájmové sdružení právnických osob 19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
2

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Univerzita Pardubice
11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
CESNET, zájmové sdružení právnických osob 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.