Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 6 smluv za 1 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Cestovné apod. 1 936 1 936 1 936 1 936 1 936 1 936 1 1 1
Podpora 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 1
Programátor 9 680 11 616 13 552 9 680 11 616 13 552 1 1 2
Technik 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Rozsah obvyklých
cen celkově
Cestovné apod. 1 936
141,2 %
1 936
95,2 %
1 936
56,5 %
1 371 2 033 3 428
Podpora 9 680
101,0 %
9 680
100,0 %
9 680
72,3 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 9 680
117,6 %
11 616
114,3 %
13 552
107,7 %
8 228 10 164 12 584
Technik 5 808
240,4 %
5 808
66,7 %
5 808
40,0 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Kadlec - elektronika, s.r.o. - 5 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - 5 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav podle jednotlivých položek

Cestovné apod.

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Brandýs nad Labem-Stará
1 936 1 936 1 936 1 936 1 936 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Kadlec - elektronika, s.r.o. 1 936
100,0 %
1 936
100,0 %
1 936
100,0 %
1 936
100,0 %
1 936
100,0 %
1

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Brandýs nad Labem-Stará
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Kadlec - elektronika, s.r.o. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Brandýs nad Labem-Stará
9 680 9 680 11 616 13 552 13 552 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Kadlec - elektronika, s.r.o. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
11 616
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
2

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Brandýs nad Labem-Stará
5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Kadlec - elektronika, s.r.o. 5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.