Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Město Soběslav

Město Soběslav má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 3 smlouvy za 1 mil. Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Konzultant 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 1 1 1
Podpora 9 576 12 048 14 520 9 576 12 048 14 520 1 1 2
Školitel 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Město Soběslav a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Město Soběslav
Rozsah obvyklých
cen celkově
Konzultant 12 096
104,1 %
12 096
96,1 %
12 096
75,7 %
11 616 12 584 15 970
Podpora 9 576
99,9 %
12 048
124,5 %
14 520
108,4 %
9 581 9 680 13 391
Školitel 14 520
211,8 %
14 520
120,0 %
14 520
93,8 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Město Soběslav (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Město Soběslav

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • GEOVAP, spol. s r.o. - 11 cen

Zadavatelé z analýzy


Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Město Soběslav podle jednotlivých položek

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Soběslav
12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GEOVAP, spol. s r.o. 12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
1

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Soběslav
9 576 9 576 12 048 14 520 14 520 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GEOVAP, spol. s r.o. 9 576
100,0 %
9 576
100,0 %
12 048
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Soběslav
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GEOVAP, spol. s r.o. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.