Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Město Nejdek

Město Nejdek má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 7 smluv za 31 944 Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Konzultant 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1 1 1
Podpora 9 583 9 583 9 583 9 583 9 583 9 583 1 1 1
Školitel 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Město Nejdek a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Město Nejdek
Rozsah obvyklých
cen celkově
Konzultant 12 100
104,2 %
12 100
96,2 %
12 100
75,8 %
11 616 12 584 15 970
Podpora 9 583
100,0 %
9 583
99,0 %
9 583
71,6 %
9 581 9 680 13 391
Školitel 9 600
140,0 %
9 600
79,3 %
9 600
62,0 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Město Nejdek (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Město Nejdek

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy


Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Město Nejdek podle jednotlivých položek

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Nejdek
12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
ORTEX spol. s r.o. 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
1

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Nejdek
9 583 9 583 9 583 9 583 9 583 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
ORTEX spol. s r.o. 9 583
100,0 %
9 583
100,0 %
9 583
100,0 %
9 583
100,0 %
9 583
100,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Nejdek
9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
ORTEX spol. s r.o. 9 600
100,0 %
9 600
100,0 %
9 600
100,0 %
9 600
100,0 %
9 600
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.