Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Město Ostrov

Město Ostrov má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 3 smlouvy za 1 mil. Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Podpora 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 1 1 1
Programátor 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Město Ostrov a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Město Ostrov
Rozsah obvyklých
cen celkově
Podpora 5 808
60,6 %
5 808
60,0 %
5 808
43,4 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 7 256
88,2 %
7 256
71,4 %
7 256
57,7 %
8 228 10 164 12 584

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Město Ostrov (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Město Ostrov

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • GEPRO spol. s r.o. - 5 cen

Zadavatelé z analýzy


Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Město Ostrov podle jednotlivých položek

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Ostrov
5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GEPRO spol. s r.o. 5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Ostrov
7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GEPRO spol. s r.o. 7 256
100,0 %
7 256
100,0 %
7 256
100,0 %
7 256
100,0 %
7 256
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.