Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Město Sušice

Město Sušice má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 0 smluv za 0 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Podpora 13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 1 1 1
Programátor 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 1 1 2
Školitel 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 1 1 2

Porovnání cenového rozpětí Město Sušice a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Město Sušice
Rozsah obvyklých
cen celkově
Podpora 13 552
141,4 %
13 552
140,0 %
13 552
101,2 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 6 776
82,4 %
6 776
66,7 %
6 776
53,8 %
8 228 10 164 12 584
Školitel 6 776
98,8 %
6 776
56,0 %
6 776
43,8 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Město Sušice (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Město Sušice

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • RSM Payroll Centre CZ s.r.o. - 9 cen

Zadavatelé z analýzy


Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Město Sušice podle jednotlivých položek

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Sušice
13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
RSM Payroll Centre CZ s.r.o. 13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Sušice
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
RSM Payroll Centre CZ s.r.o. 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
2

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Sušice
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
RSM Payroll Centre CZ s.r.o. 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.