Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Město Rumburk

Město Rumburk má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 3 smlouvy za 4 mil. Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 17 856 17 856 17 856 17 856 17 856 17 856 1 1 1
Designer 14 880 14 880 14 880 14 880 14 880 14 880 1 1 1
Rutinní práce 12 896 12 896 12 896 12 896 12 896 12 896 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Město Rumburk a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Město Rumburk
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 17 856
184,5 %
17 856
141,9 %
17 856
123,0 %
9 680 12 584 14 520
Designer 14 880
192,1 %
14 880
146,5 %
14 880
146,5 %
7 744 10 160 10 160
Rutinní práce 12 896
160,2 %
12 896
114,6 %
12 896
102,5 %
8 049 11 252 12 584

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Město Rumburk (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Město Rumburk

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy


Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Město Rumburk podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Rumburk
17 856 17 856 17 856 17 856 17 856 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
QCM, s.r.o. 17 856
100,0 %
17 856
100,0 %
17 856
100,0 %
17 856
100,0 %
17 856
100,0 %
1

Designer

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Rumburk
14 880 14 880 14 880 14 880 14 880 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
QCM, s.r.o. 14 880
100,0 %
14 880
100,0 %
14 880
100,0 %
14 880
100,0 %
14 880
100,0 %
1

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Rumburk
12 896 12 896 12 896 12 896 12 896 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
QCM, s.r.o. 12 896
100,0 %
12 896
100,0 %
12 896
100,0 %
12 896
100,0 %
12 896
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.