Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Město Louny

Město Louny má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 8 smluv za 8 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 12 100 12 100 12 584 12 100 12 390 13 552 1 1 5
Analytik 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1 1 1
Podpora 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1 1 1
Programátor 12 503 14 520 22 587 12 100 16 940 24 200 1 1 3
Rutinní práce 11 777 12 584 13 391 11 616 12 584 13 552 1 1 3
Školitel 3 428 6 050 11 777 3 025 7 475 13 552 1 1 9
Technik 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Město Louny a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Město Louny
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 12 100
156,3 %
12 100
111,1 %
12 584
88,2 %
7 744 10 888 14 268
Analytik 12 100
125,0 %
12 100
96,2 %
12 100
83,3 %
9 680 12 584 14 520
Podpora 12 100
126,3 %
12 100
125,0 %
12 100
90,4 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 12 503
152,0 %
14 520
142,9 %
22 587
179,5 %
8 228 10 164 12 584
Rutinní práce 11 777
146,3 %
12 584
111,8 %
13 391
106,4 %
8 049 11 252 12 584
Školitel 3 428
50,0 %
6 050
50,0 %
11 777
76,0 %
6 857 12 100 15 488
Technik 12 100
500,8 %
12 100
138,9 %
12 100
83,3 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Město Louny (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Město Louny

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • GORDIC spol. s r.o. - 49 cen

Zadavatelé z analýzy


Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Město Louny podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Louny
12 100 12 100 12 100 12 584 13 552 5
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GORDIC spol. s r.o. 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 584
100,0 %
13 552
100,0 %
5

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Louny
12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GORDIC spol. s r.o. 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
1

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Louny
12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GORDIC spol. s r.o. 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Louny
12 100 12 503 14 520 22 587 24 200 3
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GORDIC spol. s r.o. 12 100
100,0 %
12 503
100,0 %
14 520
100,0 %
22 587
100,0 %
24 200
100,0 %
3

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Louny
11 616 11 777 12 584 13 391 13 552 3
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GORDIC spol. s r.o. 11 616
100,0 %
11 777
100,0 %
12 584
100,0 %
13 391
100,0 %
13 552
100,0 %
3

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Louny
3 025 3 428 6 050 11 777 13 552 9
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GORDIC spol. s r.o. 3 025
100,0 %
3 428
100,0 %
6 050
100,0 %
11 777
100,0 %
13 552
100,0 %
9

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Louny
12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GORDIC spol. s r.o. 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.