Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Statutární město Teplice

Statutární město Teplice má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 8 smluv za 4 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Specialista 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 1 1 1
Technik 5 600 6 800 8 000 5 600 6 800 8 000 1 1 2

Porovnání cenového rozpětí Statutární město Teplice a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Statutární město Teplice
Rozsah obvyklých
cen celkově
Specialista 9 600
106,3 %
9 600
79,4 %
9 600
66,1 %
9 032 12 096 14 520
Technik 5 600
231,8 %
6 800
78,1 %
8 000
55,1 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Statutární město Teplice (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Statutární město Teplice

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Aricoma Systems a.s. - 5 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Statutární město Teplice - 3 ceny

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Statutární město Teplice podle jednotlivých položek

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Teplice
9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Aricoma Systems a.s. 9 600
100,0 %
9 600
100,0 %
9 600
100,0 %
9 600
100,0 %
9 600
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Teplice
5 600 5 600 6 800 8 000 8 000 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Aricoma Systems a.s. 5 600
100,0 %
5 600
100,0 %
6 800
100,0 %
8 000
100,0 %
8 000
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.