Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Město Moravská Třebová

Město Moravská Třebová má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 3 smlouvy za 498 152 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Konzultant 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 1 1
Programátor 13 310 13 310 13 310 13 310 13 310 13 310 1 1 1
Projektové řízení 16 940 16 940 16 940 16 940 16 940 16 940 1 1 1
Specialista 16 335 16 335 16 335 16 335 16 335 16 335 1 1 1
Školitel 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Město Moravská Třebová a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Město Moravská Třebová
Rozsah obvyklých
cen celkově
Konzultant 14 520
125,0 %
14 520
115,4 %
14 520
90,9 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 13 310
161,8 %
13 310
131,0 %
13 310
105,8 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 16 940
187,6 %
16 940
142,0 %
16 940
100,0 %
9 031 11 931 16 936
Specialista 16 335
180,9 %
16 335
135,0 %
16 335
112,5 %
9 032 12 096 14 520
Školitel 14 520
211,8 %
14 520
120,0 %
14 520
93,8 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Město Moravská Třebová (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Město Moravská Třebová

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Město Moravská Třebová - 5 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Město Moravská Třebová podle jednotlivých položek

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Moravská Třebová
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
CCA Group a.s. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Moravská Třebová
13 310 13 310 13 310 13 310 13 310 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
CCA Group a.s. 13 310
100,0 %
13 310
100,0 %
13 310
100,0 %
13 310
100,0 %
13 310
100,0 %
1

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Moravská Třebová
16 940 16 940 16 940 16 940 16 940 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
CCA Group a.s. 16 940
100,0 %
16 940
100,0 %
16 940
100,0 %
16 940
100,0 %
16 940
100,0 %
1

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Moravská Třebová
16 335 16 335 16 335 16 335 16 335 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
CCA Group a.s. 16 335
100,0 %
16 335
100,0 %
16 335
100,0 %
16 335
100,0 %
16 335
100,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Moravská Třebová
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
CCA Group a.s. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.