Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Statutární město Zlín

Statutární město Zlín má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 16 smluv za 35 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Podpora 8 224 10 160 12 096 8 224 10 160 12 096 1 1 4
Školitel 14 520 14 520 18 553 14 520 16 133 19 360 1 1 3

Porovnání cenového rozpětí Statutární město Zlín a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Statutární město Zlín
Rozsah obvyklých
cen celkově
Podpora 8 224
85,8 %
10 160
105,0 %
12 096
90,3 %
9 581 9 680 13 391
Školitel 14 520
211,8 %
14 520
120,0 %
18 553
119,8 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Statutární město Zlín (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Statutární město Zlín

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • GEOVAP, spol. s r.o. - 11 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Statutární město Zlín - 7 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Statutární město Zlín podle jednotlivých položek

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Zlín
8 224 8 224 10 160 12 096 12 096 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GEOVAP, spol. s r.o. 8 224
100,0 %
8 224
100,0 %
10 160
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
4

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Zlín
14 520 14 520 14 520 18 553 19 360 3
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GEOVAP, spol. s r.o. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
18 553
100,0 %
19 360
100,0 %
3
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.