Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Město Český Těšín

Město Český Těšín má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 5 smluv za 4 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1 1 1
Analytik 8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 1 1 1
Konzultant 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1 1 1
Programátor 8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Město Český Těšín a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Město Český Těšín
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 12 100
156,3 %
12 100
111,1 %
12 100
84,8 %
7 744 10 888 14 268
Analytik 8 228
85,0 %
8 228
65,4 %
8 228
56,7 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 12 100
104,2 %
12 100
96,2 %
12 100
75,8 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 8 228
100,0 %
8 228
81,0 %
8 228
65,4 %
8 228 10 164 12 584

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Město Český Těšín (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Město Český Těšín

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • T-MAPY spol. s r.o. - 15 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Město Český Těšín - 4 ceny

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Město Český Těšín podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Český Těšín
12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
T-MAPY spol. s r.o. 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
1

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Český Těšín
8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
T-MAPY spol. s r.o. 8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
1

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Český Těšín
12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
T-MAPY spol. s r.o. 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Český Těšín
8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
T-MAPY spol. s r.o. 8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.