Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Statutární město Olomouc

Statutární město Olomouc má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 9 smluv za 2 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 10 888 10 888 10 888 10 888 10 888 10 888 1 1 2
Analytik 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 1 2
Konzultant 11 616 13 304 16 456 11 616 13 792 16 456 2 3 6
Manager 16 936 16 936 16 936 16 936 16 936 16 936 1 1 2
Podpora 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 2
Programátor 13 304 13 304 13 304 13 304 13 304 13 304 1 2 2
Školitel 15 488 15 972 16 456 15 488 15 972 16 456 2 3 4

Porovnání cenového rozpětí Statutární město Olomouc a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Statutární město Olomouc
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 10 888
140,6 %
10 888
100,0 %
10 888
76,3 %
7 744 10 888 14 268
Analytik 14 520
150,0 %
14 520
115,4 %
14 520
100,0 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 11 616
100,0 %
13 304
105,7 %
16 456
103,0 %
11 616 12 584 15 970
Manager 16 936
131,9 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
12 844 16 936 16 936
Podpora 9 680
101,0 %
9 680
100,0 %
9 680
72,3 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 13 304
161,7 %
13 304
130,9 %
13 304
105,7 %
8 228 10 164 12 584
Školitel 15 488
225,9 %
15 972
132,0 %
16 456
106,3 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Statutární město Olomouc (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Statutární město Olomouc

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od 3 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Statutární město Olomouc - 20 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Statutární město Olomouc podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Olomouc
10 888 10 888 10 888 10 888 10 888 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
CENDIS, s.p. 10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
2

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Olomouc
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
CENDIS, s.p. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Olomouc
11 616 11 616 13 304 16 456 16 456 6
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
CENDIS, s.p. 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
14 036
105,5 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
4
AŽD Praha s.r.o. 13 304
114,5 %
13 304
114,5 %
13 304
100,0 %
13 304
80,8 %
13 304
80,8 %
2
CROSS Zlín, a.s. 13 304
114,5 %
13 304
114,5 %
13 304
100,0 %
13 304
80,8 %
13 304
80,8 %
2

Manager

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Olomouc
16 936 16 936 16 936 16 936 16 936 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
CENDIS, s.p. 16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
2

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Olomouc
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
CENDIS, s.p. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Olomouc
13 304 13 304 13 304 13 304 13 304 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
AŽD Praha s.r.o. 13 304
100,0 %
13 304
100,0 %
13 304
100,0 %
13 304
100,0 %
13 304
100,0 %
2
CROSS Zlín, a.s. 13 304
100,0 %
13 304
100,0 %
13 304
100,0 %
13 304
100,0 %
13 304
100,0 %
2

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Olomouc
15 488 15 488 15 972 16 456 16 456 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
CENDIS, s.p. 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
97,0 %
15 488
94,1 %
15 488
94,1 %
2
AŽD Praha s.r.o. 16 456
106,3 %
16 456
106,3 %
16 456
103,0 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
2
CROSS Zlín, a.s. 16 456
106,3 %
16 456
106,3 %
16 456
103,0 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.