Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Město Šternberk

Město Šternberk má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 6 smluv za 2 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 1 1 1
Analytik 8 224 8 224 8 224 8 224 8 224 8 224 1 1 1
Konzultant 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 1 1 1
Programátor 8 224 8 224 8 224 8 224 8 224 8 224 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Město Šternberk a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Město Šternberk
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 12 096
156,2 %
12 096
111,1 %
12 096
84,8 %
7 744 10 888 14 268
Analytik 8 224
85,0 %
8 224
65,4 %
8 224
56,6 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 12 096
104,1 %
12 096
96,1 %
12 096
75,7 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 8 224
100,0 %
8 224
80,9 %
8 224
65,4 %
8 228 10 164 12 584

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Město Šternberk (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Město Šternberk

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • T-MAPY spol. s r.o. - 15 cen

Zadavatelé z analýzy


Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Město Šternberk podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Šternberk
12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
T-MAPY spol. s r.o. 12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
1

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Šternberk
8 224 8 224 8 224 8 224 8 224 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
T-MAPY spol. s r.o. 8 224
100,0 %
8 224
100,0 %
8 224
100,0 %
8 224
100,0 %
8 224
100,0 %
1

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Šternberk
12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
T-MAPY spol. s r.o. 12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Město Šternberk
8 224 8 224 8 224 8 224 8 224 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
T-MAPY spol. s r.o. 8 224
100,0 %
8 224
100,0 %
8 224
100,0 %
8 224
100,0 %
8 224
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.