Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


CENDIS, s.p.

CENDIS, s.p. má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 9 smluv za 10 mil. Kč, z nichž 8 smluv obsahovalo jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 10 888 10 888 10 888 10 888 10 888 10 888 8 8 11
Analytik 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 8 8 11
Konzultant 11 616 14 036 16 456 11 616 14 036 16 456 8 8 22
Manager 16 936 16 936 16 936 16 936 16 936 16 936 8 8 11
Podpora 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 8 8 11
Školitel 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 8 8 11

Porovnání cenového rozpětí CENDIS, s.p. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
CENDIS, s.p.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 10 888
140,6 %
10 888
100,0 %
10 888
76,3 %
7 744 10 888 14 268
Analytik 14 520
150,0 %
14 520
115,4 %
14 520
100,0 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 11 616
100,0 %
14 036
111,5 %
16 456
103,0 %
11 616 12 584 15 970
Manager 16 936
131,9 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
12 844 16 936 16 936
Podpora 9 680
101,0 %
9 680
100,0 %
9 680
72,3 %
9 581 9 680 13 391
Školitel 15 488
225,9 %
15 488
128,0 %
15 488
100,0 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen CENDIS, s.p. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele CENDIS, s.p.

Zanalyzovali jsme celkem 8 smluv od 8 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Město Blansko - 14 cen
  • MĚSTO TURNOV - 14 cen
  • Město Veselí nad Moravou - 14 cen
  • Město Bruntál - 7 cen
  • Město Králíky - 7 cen
  • Město Židlochovice - 7 cen
  • Statutární město Ostrava - 7 cen
  • Statutární město Třinec - 7 cen

Zadavatelé z analýzy


Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele CENDIS, s.p. podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
CENDIS, s.p.
10 888 10 888 10 888 10 888 10 888 11
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Město Blansko 10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
2
MĚSTO TURNOV 10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
2
Město Veselí nad Moravou 10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
2
Město Bruntál 10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
1
Město Králíky 10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
1
Město Židlochovice 10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
1
Statutární město Ostrava 10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
1
Statutární město Třinec 10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
1

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
CENDIS, s.p.
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 11
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Město Blansko 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2
MĚSTO TURNOV 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2
Město Veselí nad Moravou 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2
Město Bruntál 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
1
Město Králíky 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
1
Město Židlochovice 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
1
Statutární město Ostrava 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
1
Statutární město Třinec 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
1

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
CENDIS, s.p.
11 616 11 616 14 036 16 456 16 456 22
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Město Blansko 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
14 036
100,0 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
4
MĚSTO TURNOV 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
14 036
100,0 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
4
Město Veselí nad Moravou 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
14 036
100,0 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
4
Město Bruntál 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
14 036
100,0 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
2
Město Králíky 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
14 036
100,0 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
2
Město Židlochovice 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
14 036
100,0 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
2
Statutární město Ostrava 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
14 036
100,0 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
2
Statutární město Třinec 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
14 036
100,0 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
2

Manager

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
CENDIS, s.p.
16 936 16 936 16 936 16 936 16 936 11
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Město Blansko 16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
2
MĚSTO TURNOV 16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
2
Město Veselí nad Moravou 16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
2
Město Bruntál 16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
1
Město Králíky 16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
1
Město Židlochovice 16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
1
Statutární město Ostrava 16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
1
Statutární město Třinec 16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
1

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
CENDIS, s.p.
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 11
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Město Blansko 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2
MĚSTO TURNOV 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2
Město Veselí nad Moravou 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2
Město Bruntál 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
1
Město Králíky 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
1
Město Židlochovice 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
1
Statutární město Ostrava 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
1
Statutární město Třinec 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
CENDIS, s.p.
15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 11
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Město Blansko 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
2
MĚSTO TURNOV 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
2
Město Veselí nad Moravou 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
2
Město Bruntál 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
1
Město Králíky 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
1
Město Židlochovice 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
1
Statutární město Ostrava 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
1
Statutární město Třinec 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.