Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 49 smluv za 201 mil. Kč, z nichž pouze 4 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 2 1 2
Konzultant 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1 1 1
Programátor 6 453 9 680 9 680 5 808 8 389 9 680 3 2 3
Školitel 6 776 6 776 14 036 6 776 9 680 15 488 3 2 3

Porovnání cenového rozpětí Statutární město Ostrava a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Statutární město Ostrava
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 11 616
120,0 %
11 616
92,3 %
11 616
80,0 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 15 488
133,3 %
15 488
123,1 %
15 488
97,0 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 6 453
78,4 %
9 680
95,2 %
9 680
76,9 %
8 228 10 164 12 584
Školitel 6 776
98,8 %
6 776
56,0 %
14 036
90,6 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Statutární město Ostrava (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Statutární město Ostrava

Zanalyzovali jsme celkem 4 smlouvy od 3 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Statutární město Ostrava - 9 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Statutární město Ostrava podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Ostrava
11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
ICT Brains s.r.o. 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
2

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Ostrava
15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Tender systems s.r.o. 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Ostrava
5 808 6 453 9 680 9 680 9 680 3
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
ICT Brains s.r.o. 9 680
166,7 %
9 680
150,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2
DATAK, s.r.o. 5 808
100,0 %
5 808
90,0 %
5 808
60,0 %
5 808
60,0 %
5 808
60,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Ostrava
6 776 6 776 6 776 14 036 15 488 3
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Tender systems s.r.o. 15 488
228,6 %
15 488
228,6 %
15 488
228,6 %
15 488
110,3 %
15 488
100,0 %
1
ICT Brains s.r.o. 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
48,3 %
6 776
43,8 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.