Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 17 smluv za 36 mil. Kč, z nichž 7 smluv obsahovalo jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 5 314 5 314 6 534 5 314 5 802 6 534 4 2 5
Architekt 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 1 1 2
Podpora 5 808 8 712 11 616 5 808 8 712 11 616 2 2 2
Programátor 5 314 5 314 6 449 5 314 6 043 9 196 5 3 8
Specialista 5 314 5 314 5 314 5 314 5 314 5 314 3 1 6
Školitel 2 975 8 168 10 436 1 936 6 998 10 890 3 3 3
Technik 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Státní pozemkový úřad a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Státní pozemkový úřad
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 5 314
54,9 %
5 314
42,2 %
6 534
45,0 %
9 680 12 584 14 520
Architekt 6 534
45,3 %
6 534
42,2 %
6 534
42,2 %
14 439 15 488 15 488
Podpora 5 808
60,6 %
8 712
90,0 %
11 616
86,7 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 5 314
64,6 %
5 314
52,3 %
6 449
51,3 %
8 228 10 164 12 584
Specialista 5 314
58,8 %
5 314
43,9 %
5 314
36,6 %
9 032 12 096 14 520
Školitel 2 975
43,4 %
8 168
67,5 %
10 436
67,4 %
6 857 12 100 15 488
Technik 6 776
280,5 %
6 776
77,8 %
6 776
46,7 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Státní pozemkový úřad (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Státní pozemkový úřad

Zanalyzovali jsme celkem 7 smluv od 5 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Profinit EU, s.r.o. - 15 cen
  • ÚRS CZ a.s. - 8 cen
  • GEPRO spol. s r.o. - 5 cen
  • KPMG Česká republika, s.r.o. - 4 ceny
  • HSI, spol. s r.o. - 3 ceny

Zadavatelé z analýzy

  • Státní pozemkový úřad - 27 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Státní pozemkový úřad podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Státní pozemkový úřad
5 314 5 314 5 314 6 534 6 534 5
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Profinit EU, s.r.o. 5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
5 314
81,3 %
5 314
81,3 %
3
KPMG Česká republika, s.r.o. 6 534
123,0 %
6 534
123,0 %
6 534
123,0 %
6 534
100,0 %
6 534
100,0 %
2

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Státní pozemkový úřad
6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
KPMG Česká republika, s.r.o. 6 534
100,0 %
6 534
100,0 %
6 534
100,0 %
6 534
100,0 %
6 534
100,0 %
2

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Státní pozemkový úřad
5 808 5 808 8 712 11 616 11 616 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
ÚRS CZ a.s. 11 616
200,0 %
11 616
200,0 %
11 616
133,3 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
1
GEPRO spol. s r.o. 5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
66,7 %
5 808
50,0 %
5 808
50,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Státní pozemkový úřad
5 314 5 314 5 314 6 449 9 196 8
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Profinit EU, s.r.o. 5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
5 314
82,4 %
5 314
57,8 %
6
GEPRO spol. s r.o. 7 260
136,6 %
7 260
136,6 %
7 260
136,6 %
7 260
112,6 %
7 260
78,9 %
1
HSI, spol. s r.o. 9 196
173,1 %
9 196
173,0 %
9 196
173,0 %
9 196
142,6 %
9 196
100,0 %
1

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Státní pozemkový úřad
5 314 5 314 5 314 5 314 5 314 6
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Profinit EU, s.r.o. 5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
6

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Státní pozemkový úřad
1 936 2 975 8 168 10 436 10 890 3
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
ÚRS CZ a.s. 1 936
100,0 %
1 936
65,1 %
1 936
23,7 %
1 936
18,6 %
1 936
17,8 %
1
GEPRO spol. s r.o. 8 168
421,9 %
8 168
274,6 %
8 168
100,0 %
8 168
78,3 %
8 168
75,0 %
1
HSI, spol. s r.o. 10 890
562,5 %
10 890
366,1 %
10 890
133,3 %
10 890
104,3 %
10 890
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Státní pozemkový úřad
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
HSI, spol. s r.o. 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.