Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Operátor ICT, a.s.

Operátor ICT, a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 31 smluv za 147 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 5 614 6 098 6 582 5 614 6 098 6 582 1 1 2
Konzultant 7 905 12 100 15 972 7 454 11 926 15 972 2 2 5
Manager 9 874 10 938 12 003 9 874 10 938 12 003 1 1 2
Rutinní práce 4 259 4 259 4 259 4 259 4 259 4 259 1 1 1
Specialista 17 521 17 521 17 521 17 521 17 521 17 521 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Operátor ICT, a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Operátor ICT, a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 5 614
58,0 %
6 098
48,5 %
6 582
45,3 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 7 905
68,1 %
12 100
96,2 %
15 972
100,0 %
11 616 12 584 15 970
Manager 9 874
76,9 %
10 938
64,6 %
12 003
70,9 %
12 844 16 936 16 936
Rutinní práce 4 259
52,9 %
4 259
37,9 %
4 259
33,8 %
8 049 11 252 12 584
Specialista 17 521
194,0 %
17 521
144,8 %
17 521
120,7 %
9 032 12 096 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Operátor ICT, a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Operátor ICT, a.s.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od 2 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Asseco Solutions, a.s. - 18 cen
  • Technologie hlavního města Prahy, a.s. - 8 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Operátor ICT, a.s. - 11 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Operátor ICT, a.s. podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Operátor ICT, a.s.
5 614 5 614 6 098 6 582 6 582 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 5 614
100,0 %
5 614
100,0 %
6 098
100,0 %
6 582
100,0 %
6 582
100,0 %
2

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Operátor ICT, a.s.
7 454 7 905 12 100 15 972 15 972 5
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Asseco Solutions, a.s. 12 100
162,3 %
12 745
161,2 %
15 972
132,0 %
15 972
100,0 %
15 972
100,0 %
3
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 7 454
100,0 %
7 454
94,3 %
7 792
64,4 %
8 131
50,9 %
8 131
50,9 %
2

Manager

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Operátor ICT, a.s.
9 874 9 874 10 938 12 003 12 003 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 9 874
100,0 %
9 874
100,0 %
10 938
100,0 %
12 003
100,0 %
12 003
100,0 %
2

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Operátor ICT, a.s.
4 259 4 259 4 259 4 259 4 259 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 4 259
100,0 %
4 259
100,0 %
4 259
100,0 %
4 259
100,0 %
4 259
100,0 %
1

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Operátor ICT, a.s.
17 521 17 521 17 521 17 521 17 521 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 17 521
100,0 %
17 521
100,0 %
17 521
100,0 %
17 521
100,0 %
17 521
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.