Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 14 smluv za 20 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 1 1 3
Podpora 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 1 1 1
Rutinní práce 7 160 7 160 7 160 7 160 7 160 7 160 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Centrum pro regionální rozvoj České republiky a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Centrum pro regionální rozvoj České
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 7 163
92,5 %
7 163
65,8 %
7 163
50,2 %
7 744 10 888 14 268
Podpora 7 163
74,8 %
7 163
74,0 %
7 163
53,5 %
9 581 9 680 13 391
Rutinní práce 7 160
89,0 %
7 160
63,6 %
7 160
56,9 %
8 049 11 252 12 584

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Centrum pro regionální rozvoj České republiky (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Centrum pro regionální rozvoj České republiky - 5 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Centrum pro regionální rozvoj České republiky podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Centrum pro regionální rozvoj
7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 3
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
POLLUX s.r.o. 7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
3

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Centrum pro regionální rozvoj
7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
POLLUX s.r.o. 7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
1

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Centrum pro regionální rozvoj
7 160 7 160 7 160 7 160 7 160 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
POLLUX s.r.o. 7 160
100,0 %
7 160
100,0 %
7 160
100,0 %
7 160
100,0 %
7 160
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.