Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 60 smluv za 414 mil. Kč, z nichž pouze 10 smluv obsahovalo jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 7 160 7 160 12 789 7 160 9 412 13 915 2 2 3
Analytik 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1 1 1
Architekt 14 097 15 488 15 488 13 249 14 822 15 488 5 4 13
Konzultant 12 584 12 584 15 488 12 584 13 552 15 488 2 2 6
Podpora 1 291 1 452 3 387 968 2 516 7 256 2 2 5
Projektové řízení 11 930 11 931 11 931 11 930 11 930 11 931 2 1 4
Specialista 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 1 2
Technik 1 049 1 307 1 452 968 1 258 1 452 1 1 4
Tester 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1 1 2

Porovnání cenového rozpětí Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Národní agentura pro komunikační a
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 7 160
92,5 %
7 160
65,8 %
12 789
89,6 %
7 744 10 888 14 268
Analytik 12 584
130,0 %
12 584
100,0 %
12 584
86,7 %
9 680 12 584 14 520
Architekt 14 097
97,6 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
14 439 15 488 15 488
Konzultant 12 584
108,3 %
12 584
100,0 %
15 488
97,0 %
11 616 12 584 15 970
Podpora 1 291
13,5 %
1 452
15,0 %
3 387
25,3 %
9 581 9 680 13 391
Projektové řízení 11 930
132,1 %
11 931
100,0 %
11 931
70,4 %
9 031 11 931 16 936
Specialista 14 520
160,8 %
14 520
120,0 %
14 520
100,0 %
9 032 12 096 14 520
Technik 1 049
43,4 %
1 307
15,0 %
1 452
10,0 %
2 416 8 712 14 520
Tester 11 616
171,4 %
11 616
106,7 %
11 616
74,1 %
6 776 10 888 15 680

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Zanalyzovali jsme celkem 10 smluv od 7 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 40 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Národní agentura pro
7 160 7 160 7 160 12 789 13 915 3
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Ministerstvo vnitra 7 160
100,0 %
7 160
100,0 %
7 160
100,0 %
7 160
56,0 %
7 160
51,5 %
2
VUMS LEGEND, spol. s r.o. 13 915
194,3 %
13 915
194,3 %
13 915
194,3 %
13 915
108,8 %
13 915
100,0 %
1

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Národní agentura pro
12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Ministerstvo vnitra 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
1

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Národní agentura pro
13 249 14 097 15 488 15 488 15 488 13
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Ministerstvo vnitra 15 488
116,9 %
15 488
109,9 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
6
AutoCont CZ a.s. 13 250
100,0 %
13 250
94,0 %
13 250
85,5 %
13 250
85,5 %
13 250
85,5 %
1
Správa základních registrů 14 520
109,6 %
14 520
103,0 %
15 004
96,9 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
4
Aricoma Systems a.s. 13 249
100,0 %
13 249
94,0 %
13 249
85,5 %
13 249
85,5 %
13 249
85,5 %
2

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Národní agentura pro
12 584 12 584 12 584 15 488 15 488 6
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Ministerstvo vnitra 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
81,3 %
12 584
81,3 %
2
Správa základních registrů 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
14 036
111,5 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
4

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Národní agentura pro
968 1 291 1 452 3 387 7 256 5
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
LANTINA s.r.o. 968
100,0 %
1 170
90,6 %
1 452
100,0 %
1 452
42,9 %
1 452
20,0 %
4
TTC MARCONI s. r. o. 7 256
749,6 %
7 256
562,2 %
7 256
499,7 %
7 256
214,3 %
7 256
100,0 %
1

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Národní agentura pro
11 930 11 930 11 931 11 931 11 931 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
AutoCont CZ a.s. 11 930
100,0 %
11 930
100,0 %
11 931
100,0 %
11 931
100,0 %
11 931
100,0 %
4

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Národní agentura pro
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Ministerstvo vnitra 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Národní agentura pro
968 1 049 1 307 1 452 1 452 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
LANTINA s.r.o. 968
100,0 %
1 049
100,0 %
1 307
100,0 %
1 452
100,0 %
1 452
100,0 %
4

Tester

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Národní agentura pro
11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Ministerstvo vnitra 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.