Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem jednu smlouvu za 272 250 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1 1 2
Konzultant 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1 1 2
Programátor 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1 1 2
Projektové řízení 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1 1 2
Školitel 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1 1 2
Technik 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1 1 2

Porovnání cenového rozpětí Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Úřad pro přístup k dopravní
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 12 100
125,0 %
12 100
96,2 %
12 100
83,3 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 12 100
104,2 %
12 100
96,2 %
12 100
75,8 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 12 100
147,1 %
12 100
119,0 %
12 100
96,2 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 12 100
134,0 %
12 100
101,4 %
12 100
71,4 %
9 031 11 931 16 936
Školitel 12 100
176,5 %
12 100
100,0 %
12 100
78,1 %
6 857 12 100 15 488
Technik 12 100
500,8 %
12 100
138,9 %
12 100
83,3 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře - 12 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Úřad pro přístup k dopravní
12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
OKsystem a.s. 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Úřad pro přístup k dopravní
12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
OKsystem a.s. 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Úřad pro přístup k dopravní
12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
OKsystem a.s. 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Úřad pro přístup k dopravní
12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
OKsystem a.s. 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Úřad pro přístup k dopravní
12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
OKsystem a.s. 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Úřad pro přístup k dopravní
12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
OKsystem a.s. 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.